VINTERVACKERT PÅ MIN INNERGÅRD

Nyheter   •   Feb 08, 2019 10:12 CET

OLA SALO PÅ QX GALAN

Nyheter   •   Feb 07, 2019 16:28 CET

Efterlyses: Långsiktiga politiska lösningar för en fungerande bostadsmarknad

Nyheter   •   Jan 23, 2019 11:22 CET

Pressmeddelande • Jan 22, 2019 06:45 CET

                                            Efterlyses: Långsiktiga politiska lösningar för en fungerande bostadsmarknad"                                              

Unga hushåll har stora problem att komma in på bostadsmarknaden och äldre hushåll har svårt att kunna flytta till lämpligare bostäder. Trappa ner ränteavdragen, ta bort de reglerade amorteringskraven, erbjud startlån till unga vuxna och återinför investeringsstödet för hyresrätter. Det är några av de åtgärder som Riksbyggen anser att den nya regeringen med nya bostadsministern Per Bolund i spetsen bör genomföra snarast möjligt.

Efter rekordåren 2017 och 2018 kommer antalet byggstarter att minska men behoven av fler bostäder på bostadsmarknaden finns fortfarande kvar. Nu behövs breda och långsiktiga överenskommelser som sätter fart på byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet finns flera punkter som berör bostadsmarknaden, till exempel förslag om en omfattande skattereform som bland annat syftar till att minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Det är glädjande att det förslaget finns med och av största vikt att det genomförs.

I mars infördes det skärpta amorteringskravet som effektivt hindrar stora grupper att komma in på bostadsmarknaden. På Riksbyggen möter vi effekten i praktiken. Många grupper, särskilt unga vuxna, som egentligen har råd att köpa och äga en bostad får helt enkelt nej på sin låneansökan. I avsnittet om bostäder står det att fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad men inga konkreta förslag utvecklas. Trycket på hyresmarknaden i storstadsregionerna gör att många unga vuxna utelämnas till en otrygg andrahandsmarknad. Fler unga hushåll som så önskar borde ges möjlighet att äga sin bostad.

I april kom nyheten om ett utökat investeringsstöd för hyresrätter, vilket Riksbyggen välkomnade. Vi på Riksbyggen vill med investeringsstödet fördubbla vår produktion av hyresrätter med hyror som fler har råd att efterfråga. I december kom beskedet att investeringsstödet dras in redan från årsskiftet och det kommer göra stor skillnad på hyresnivåerna. En trerummare blir 1 250 kronor dyrare i Luleå, 1 900 kr dyrare i Helsingborg och 2 100 kr dyrare i Stenungssund. Med överenskommelsen kommer åter nya bud. Det kommer att finnas ett investeringsstöd. Det är bra för det behövs. Investeringsstödet kommer att göras om men hur är fortfarande oklart. Vi räknar med att det nya stödet kommer att göra det möjligt för oss att bygga till rimliga hyror i hela landet. Det är glädjande och viktigt att stödet blir kvar men behövs både tydlighet och långsiktighet för att vi som byggherre ska kunna få en rimlig planeringshorisont.

De olika regelverken, till exempel i skattesystemet och de nyligen införda amorteringskraven, skapar inlåsningseffekter som hämmar bostadsbyggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Sverige har egentligen mycket goda förutsättningar för ett långsiktigt bostadsbyggande med en ökande befolkning, en stark arbetsmarknad och tillväxt i ekonomin. Det är dags att ta ett helhetsgrepp inom bostadspolitiken och den sakpolitiska överenskommelsen öppnar möjligheter för detta.

Riksbyggens förslag är:

- Trappa ner ränteavdragen med hälften under en tioårsperiod och ta bort de reglerade amorteringskraven. Då stimuleras en sund amorteringskultur bland hushållen och vi slipper de inlåsningseffekter amorteringskraven orsakar. Sammantaget bidrar detta till rörlighet på marknaden.

- Slopa flyttskatten. Det bidrar till ökad rörlighet och underlättar för många äldre hushåll att skaffa en anpassad bostad när orken att sköta villan inte räcker till. Samtidigt frigörs en villa som någon annan kan flytta in i.

- Utveckla stöd till äldreboenden i olika former. Det underlättar rörligheten för den stora generationen som föddes på 1940-talet börjar som närmar sig 80-årsåldern.

- Underlätta möjligheten för unga vuxna att kunna efterfråga bostäder genom till exempel startlån och ökat bostadsbidrag. Unga vuxnas valfrihet på bostadsmarknaden måste öka.

- Vid återinförandet av det avskaffade investeringsstödet för hyresrätter är det viktigt att byggandet av hyresrätter med rimliga hyror kan vidhållas i hela landet. Framförallt är investeringsstödet nyttigt i mindre och medelstora kommuner med tillväxt men det måste också gå att bygga hyresrätter i storstadsområdena till rimliga hyror.

Det är angeläget att bostadsbyggandet hålls på nivåer kring 50 000 lägenheter per år, för att tillfredsställa de behov som finns till följd av befolkningsutvecklingen. Ett stabilt och högt bostadsbyggande är också viktigt för sysselsättningen och samhällsekonomin i stort. Det är i grunden hushållens och fastighetsbolagens goda förutsättningar att finansiera bostadsinvesteringar som har drivit upp bostadsbyggandet de senaste åren och när de förutsättningarna försämras så kommer byggandet att minska. Bostadsmarknaden behöver politiskt stöd i en bostads- och skattepolitik som främjar lösningar för breda grupper i samhället.

Riksbyggen räknar med att öka antalet byggstarter av hyresrätter under 2019. Det underliggande behovet av nya bostäder är stort men på lång sikt kan inte en hög byggtakt upprätthållas om inte hushåll med vanliga inkomster har råd att efterfråga bostäderna. Bostadspriserna har ökat kraftigt under 2010-talet, vilket också har öppnat för kraftigt ökade mark- och entreprenadkostnader. De kraftiga kostnadsökningarna och olika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden behöver åtgärdas om vi ska kunna skapa alla de bostäder runt om landet som det finns så stort behov av.

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen, 08-698 42 18

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Läs vidare »

FIKA PÅ UNDERBARA KARLA CAFÉ

Nyheter   •   Jan 22, 2019 11:13 CET

FORTSATT NEDÅT I DECEMBER - TRENDBROTT I JANUARI

Nyheter   •   Jan 22, 2019 10:57 CET

I december går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,8 procent. Bostadsrättsindex går ner med 0,3 och villaindex med 1,1 procent för riket. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,6 procent då december tenderar att vara en svagare period på bostadsmarknaden. Bostadsrättsindex stiger med 0,4 procent och villaindex stiger med 0,6 procent efter säsongsrensning.

Priserna sjunker i december för både bostadsrätter och villor i alla tre storstäder. I Stockholm går bostadsrätterna ner med 0,4 och villorna med 0,3 procent. I Göteborg går bostadsrätterna ned med 1,1 och villorna med 2,1 procent. I Malmö går bostadsrätterna ned med 0,7 och villorna med 0,2 procent.

För första gången sedan oktober 2017 är tolvmånadersförändringen positiv för både bostadsrätter och villor i riket. Detsamma gäller ej för huvudstaden, där prisnivån på villamarknaden fortfarande är lägre än vid samma tid i fjol. Observera dock vid jämförelser med december 2017 att bostadsmarknaden då bottnade efter en nedgång under hösten samma år.

I Stockholm har vi även undersökt hur bostadsrättsmarknaden rört sig under första halvan av januari 2019. Priserna var då oförändrade jämfört med december men det är viktigt att komma ihåg att två tredjedelar av transaktionerna i januari kommit andra halvan av månaden tidigare år.

I december var antalet transaktioner i riket lägre än samma månad i fjol, särskilt för bostadsrätter men även för villor. Detsamma gäller för huvudstaden. Volymerna är dock högre än för två år sedan.

Marknadsindikatorn från Valueguards mäklarpanel gick ned i slutet av oktober och har sedan dess legat strax under noll. Det betyder att något fler mäklare i panelen tror på nedgång än på uppgång.

Läs vidare »

LÄGET VIKTIGT FÖR KÖPARE PÅ OSÄKER MARKNAD

Nyheter   •   Jan 08, 2019 11:12 CET

Läget viktigt för köpare på osäker marknad.© Foto och text TT

 Läget viktigt för köpare på osäker marknad. 

- Det känns ändå ganska säkert att köpa nära stan, säger Johanna Josefsson, som ska köpa bostad för första gången.

Hon är noga med läget när hon letar. På en osäker marknad känns det tryggare att köpa centralt, tycker spekulanterna som TT har talat med.

Efter stiltjen i december drar bostadsmarknaden i gång igen. Många undrar nog vart bopriserna är på väg - upp, ned eller står de kanske still? Bland experterna råder delade meningar, men köparna hoppas på sänkta eller stillastående priser.

Det är många spekulanter som trängs i den lilla ettan på Söder i Stockholm. Den är fin, tycker nog många av dem, och framför allt ligger den centralt.

Johanna Josefsson, 27 år, är en av intressenterna. Hon ska köpa sin första lägenhet och har tittat på flera lägenheter under hösten. För henne är läget viktigt, både för att trivas och som en trygghet då det blir dags att sälja.

- Jag kan inte köpa vad som helst, men så här känns det tryggare.

Hon vet inte riktigt vart priserna tar vägen, men hon måste ha någonstans att bo. Just nu hyr hon i andra hand.

Johanna Josefsson tycker att det kommit ut ganska mycket lägenheter på marknaden efter decemberstiltjen, men ändå ska hon inte se fler just den här söndagen.

- Det kommer nog fler ändå framöver säger hon.

Men nyproduktion tittar hon inte så gärna på.

- Jag tror inte att jag skulle våga köpa en ny lägenhet. Dels är det dyrt, dels är det så väldigt höga avgifter, säger Johanna Josefsson.

Hjalmar Wiklander, 25 år, har också sett ettan på Söder. Fin, tycker han. Men arkitektföräldrarna som följt med har en och annan synpunkt på lägenheten, som han dock viftar bort. Det är läget som är det viktiga, tycker han.

- När man letar efter ettor så känns det inte som att man kommer att sitta på pottan om köper centralt. Jag har svårt att tänka mig att de kommer gå ned så att man inte får igen pengarna efter några år.

Hjalmar Wiklander tror dock inte på några dramatiskt sjunkande priser, snarare stillastående,

Han har precis börjat titta efter lägenhet.

- Jag startar nu, 2019. Jag har precis fått ett nytt jobb.

Han verkar hittills ha en ganska sorglös inställning till bostadsletandet. Blir det inte den ena så blir det något annat. Utbudet ser bra ut, tycker han.

Johanna Holmsten, 27 år, är också precis i början av sitt bostadsletande.

- Jag tror nog att priserna står still. Det är många som letar lägenhet.

Hon själv tittar ganska brett, både i innerstan och i närförorterna.

- Jag tänker mycket på planlösningen, och på skicket. Om det behöver renoveras så måste jag räkna med det så jag har råd.

Läget är viktigt, tycker hon, liksom de andra spekulanterna.

- Jag vill ha någonstans att bo, men också något som jag kan investera i och som jag kan känna mig nöjd med och fixa till.

Ännu har hon inte lagt bud på någon lägenhet, och just den här dagen ska hon vidare på fler visningar.

- I dag hyr jag i andra hand. Det blir inte så jättemycket dyrare att köpa jämfört med att hyra, men det är skillnad på var man lägger sina pengar, säger Johanna Holmsten.

Läs vidare »

Köparens bostadsmarknad – säljare får ha is i magen

Nyheter   •   Jan 07, 2019 11:00 CET

En intressant analys publicerad av Sydsvenskan 6 januari 2019

Köparens bostadsmarknad – säljare får ha is i magen

Nedåt, uppåt, eller kanske helt stilla? Det råder delade meningar om vart bostadspriserna är på väg, men bostadsspekulanterna kan ta det lugnt, tycker experterna.

Vart är bostadspriserna egentligen på väg? Danske Bank tror på ett prisfall i år, mellan 5 och 10 procent för gamla lägenheter, och hela 10 - 15 procent lägre priser för nyproducerade.

– Jag vet att det kan framstå som väldigt pessimistiskt, men skälet till att jag tror så är att det är svårt att se nu vad som skulle kunna få priserna att stiga, säger Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.

Han spådde nedåtgående priser under hela förra året, men då fick han fel. Priserna stod still, eller gick ned mycket måttligt. Men han håller fast vid sin prissänkningsprognos.

– Nu har vi två olika amorteringskrav, och räntan har höjts. Bankerna är mer om sig och kring sig när det gäller kreditgivning. Viktigast av allt är ändå det stora utbudet av nyproduktion, det kommer att ge återverkningar även på andrahandsmarknaden, säger han.

Han ser det stora utbudet av nyproducerade bostäder som en faktor som gör att priserna sjunker.

– De är för högt prissatta i dag. Det finns också en ryggsäck med ett latent utbud på 50 000 bostäder som inte kommit ut på marknaden ännu.

Allt detta pekar på att priserna kommer att sjunka, tror Michael Grahn.

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, håller dock inte med.

– Det kommer att göras affärer även i år, och jag tror att marknaden kommer att gå i sidled. Någon procent upp ena månaden och lite ned nästa, men inga dramatiska förändringar.

Han tycker också att det byggts alldeles för mycket, och att det också byggts fel slags bostäder.

– Det är utmanande för bostadsmarknaden. Men vi ser att de nyproducerade bostäder som prissatts i den marknad som råder nu går bra. Man får inte glömma bort att behoven är väldigt stora, vi har många som behöver bostäder, säger Joakim Lusensky.

Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, tror även han att det stora utbudet av nyproducerade bostäder är den stora jokern på bostadsmarknaden.

– Men det finns också mycket som är positivt, vi har låg arbetslöshet, räntorna är fortfarande mycket låga så att det är billigt att låna, och priserna är stabila. Men nyproduktionen är en stor osäkerhetsfaktor.

Han tror att det behöver hända något mer dramatiskt för att bostadspriserna ska rasa nedåt, som en betydligt sämre konjunktur eller något annat som är negativt för marknaden.

– Man ska aldrig säga aldrig, men det vi ser nu tyder på en begränsad dramatik, säger Staffan Tell.

Frågan är hur den som är på jakt efter en bostad ska bete sig.

– Själv skulle jag vara försiktig med att köpa en nyproducerad bostad som inte har alltför bra läge. Det är oftast bättre efterfrågan på äldre lägenheter med bra lägen, säger Michael Grahn.

Joakim Lusensky tycker att man som köpare ska agera utifrån sina behov.

– Inget har förändrats sedan 2018, jag tycker att man ska se till vad man behöver nu och inom fem år, säger han.

Staffan Tell tycker att man som köpare behöver ha koll på utbudet, det finns så mycket att välja på.

– Historiskt har vi ett väldigt högt utbud, även om det minskade i december 2018 jämfört med december 2017. Det gör att det är köparnas marknad, i alla fall nu i inledningen av året.

Han tycker också att man ska lossa lite på sina begränsningar:

– Den som vidgar vyerna har också mycket att tjäna.

Men man behöver inte ha så bråttom som köpare.

– Affärerna tar längre tid, så på vis är det en mer sund marknad.

Säljare behöver beväpna sig med tålamod.

– Ha is i magen. Många av våra mäklare rapporterar om att säljare har orimliga förväntningar på pris och snabbhet, säger Joakim Lusensky.

Staffan Tell håller med.

– Man måste ha realistiska förväntningar på priset. Man får inte det som grannen fick i augusti-september 2017, då priserna stod som högst. Det tar också längre tid att sälja nu, säger Staffan Tell.

Fakta

Stort utbud

Utbudet av bostäder är stort, även om det minskat något under december i fjol.

För hela Sverige har utbudet minskat med 4 procent i december 2018 jämfört med december 2017.

I Stockholms län var utbudsminskningen större, -16% i december i fjol mot samma månad 2017.

För Västra Götalands län var utbudsminskningen -2% för samma tid, liksom i Skåne län.

Källa: Hemnet

Läs vidare »

STABILISERING PÅ BOSTADSMARKNADEN 2018

Nyheter   •   Jan 02, 2019 13:24 CET

2018 har varit ett händelserikt år på bostadsmarknaden där det skärpta amorteringskravet och bankernas mer restriktiva kreditgivning har haft stor påverkan. Samtidigt har marknaden återhämtat sig stegvis efter en mycket dramatisk avslutning av 2017.

– Mycket tyder på att det kommer att vara köparnas marknad en tid framöver men det finns också mycket som talar för att vi kommer att se en fortsatt stabilisering av marknaden, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

Under 2018 har det totalt kommit ut 4 procent färre bostadsrätter och 1 procent färre villor på marknaden jämfört med förra året. För nyproduktion har antalet publicerade bostadsrätter minskat med hela 23 procent. Samtidigt har försäljningstiden varit betydligt högre och andelen misslyckade försäljningar ökat vilket sammantaget har lett till att utbudet har vuxit. I genomsnitt var utbudet av bostadsrätter 29 procent högre under 2018 jämfört med 2017 och motsvarande siffra för villor var plus 14 procent.

Minskad pessimism

Enligt Hemnets Köparbarometer har pessimismen bland bostadsköparna minskat stadigt under 2018. I januari i år ansåg 41 procent av bostadsköparna att priserna skulle sjunka jämfört med 35 procent i december 2018. Nivåerna för december var dock betydligt högre än i augusti då endast 24 procent ansåg att priserna kommer att falla. Att Riksbanken har flaggat för den första räntehöjningen på flera år kan vara en förklaring till den ökande pessimismen under slutet av året.

Positiva indikatorer

Det finns ett antal olika indikatorer som tyder på att bostadsmarknaden har återhämtat sig under året.

 • Utbudet har under slutet av året minskat på årsbasis och i Stockholm är minskningen relativt kraftig på med minus 14 procent (v.49).
 • Antal sålda bostadsrätter och villor låg i oktober och november på den högstanivån sedan 2013 för motsvarande månader.
 • Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utgångspris och slutpris, har ökat stadigt under året.

Hemnet 2018 i siffror:

 • 199 149 totalt antal objekt publicerade (-5% jmf. med 2017 tom v.49)
 • 523 miljarder kronor totalt i utropspris (-6% jmf. med 2017 tom v.49)
 • 52 193 villor har lagts ut till försäljning (-1% jmf. med januari – november 2017)
 • 100 320 bostadsrätter har lagts ut till försäljning (-4% jmf. med januari – november 2017)
 • 1,08 miljarder totalt antal klick (+5% jmf. 2017 tom v.49)
 • 2,9 miljoner besökare per vecka (+ 1% jfm. tom v.49)

Läs vidare »

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ OSCARS

Nyheter   •   Dec 21, 2018 14:18 CET

Antal misslyckade bostadsaffärer har minskat

Nyheter   •   Dec 17, 2018 10:59 CET

12 december 2018 Trendbrott: Färre bostadsaffärer misslyckas

Ett trendbrott där andelen misslyckade affärer i oktober och november är lägre än de var 2017 syns på bostadsmarknaden.

– Extra intressant är att andelen dessutom minskade i november i år, medan säsongsmönstret verkar vara att andelen misslyckade affärer i stället ökar i november. Detta kan tyda på att köpare och säljare har lättare att komma överens, säger Hemnets talesperson Staffan Tell.

Färre bostadsaffärer går i lås nu än tidigare i år. I riket togs i november 27 procent av alla bostadsrättsannonser bort från Hemnet utan att lägenheten sålts, det är en minskning från 29 procent förra året.

Mängden misslyckade affärerminskar i alla storstadsområden i landet. I Stockholms län misslyckades 31 procent av alla bostadsrättsaffärer i november, det går att jämföra med från 38 procent 2017.

– Detta är ytterligare en av många indikationer på att marknaden nu stabiliseras och ser bättre ut än den gjorde förra hösten. Samtidigt ser det sämre ut än det gjorde 2016 och tidigare, när marknaden var starkare, säger Staffan Tell.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadsstrateg
 • c.krbicjelfvkeey@oobscwsarnrsmvmakawlehhrivt.szlemu
 • 08 545 675 00
 • 0705 35 31 43
Med en bakgrund inom bland annat PR och marknadsfrågor - ser jag mycket fram att få utveckla den biten på detta fina företag. Hösten 2017 blev jag... Visa mer

Jag har arbetat som mäklare sedan 1994 och är en av grundarna till Oscars Fastighetsmäkleri Vi har vårt kontor på Östermalm. Sedan vår start 2001 är vi... Visa mer

Om Oscars Fastighetsmäkleri

Oscars Fastighetsmäkleri är ett mäkleri som grundades 2001 och vi är framförallt specialiserade mot Östermalm och Vasastan där vi idag har en enorm spetskompetens. Vi har vårt kontor på Östermalm i Stockholm. Sedan vår start är vi ett växande företag i ständig utveckling och vi har förmedlat mer än 4 000 bostäder. Det är också där de flesta av våra försäljningar har skett.

Oscars Fastighetsmäkleri är ett fastighetsmäkleri som grundades 2001 och vi är framförallt specialiserade mot Östermalm och Vasastan där vi idag har en enorm spetskompetens. Vi har vårt kontor på Östermalm i Stockholm. Sedan vår start är vi ett växande företag i ständig utveckling och vi har förmedlat mer än 4 000 bostäder. Det är också där de flesta av våra försäljningar har skett.

Välkommen att kontakta oss!

Adress

 • Oscars Fastighetsmäkleri
 • Storgatan 29
 • 114 55 Stockholm
 • Sverige