Följ Oscars Fastighetsmäkleri

BOSTADSMARKNADEN HAR TAGIT VALET MED RO

Nyhet   •   Sep 13, 2018 15:58 CEST

 Vi på Oscars tror på positiv höst. Bostadsfrågan avhandlades inte särskilt mycket under valrörelsen, trots att den är så viktiga för många. Vi kan dock se en vilja hos partierna att komma igång med samtalen.

Skattepolitiken kommer naturligtvis stå högt på listan. Socialdemokraterna lär ha fokus på fördelningspolitik med mer byggande och effektivare byggprocesser. De lär knappast stötta en lägre flyttskatt. Moderaterna vill se ökad rörlighet samt att fler ska kunna äga sitt eget boende. Liberalerna verkar vara det enda partiet som kommer att driva frågan om att slopa de skärpta amorteringskraven.

Mäklarsamfundet har kommit med förslag för en bättre bostadsmarknad. Utgångspunkten för dessa bostadspolitiska ställningstaganden är att den ska vara sund och väl fungerande, med bästa möjliga förutsättningar för branschens alla aktörer. Några av de önskvärda förändringarna är

  1. Justera reavinstbeskattningen. Efter 5 års ägande bör ingen reavinstskatt utgå.
  2. Trappa ned ränteavdragen parallellt med kapitalskatten.
  3. Inget överskott för lagfarter och inteckningar. Självkostnadspris bör gälla.
  4. Lätta på kreditrestriktionerna. Ta bort bolånetaket och extra amorteringskrav för förstagångsköpare.
  5. Höj gränsen för skattefri uthyrning
  6. Startlån för förstagångsköpare. Enligt CSN modell.
  7. Bygg mer för äldre.
  8. Hjälp de som vill flytta
  9. Satsa på infrastrukturen

Några andra områden där Mäklarsamfundet vill se förändringar gäller uppmjukning av strandskyddslagen, förenkla processen kring ombyggnation av uthus till bostäder, höjning av bostadsbidragen mm.

Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, tror inte på några större förändringar på bomarknaden just nu.

— Marknaden har stabiliserat sig, men det finns ett stort utbud av nyproduktion, framför allt i Stockholm, som måste säljas av. Men villamarknaden är stabil, säger han.

Nu inväntar vi med spänning en regeringsbildning. Beroende på hur den ser ut kan vi i större utsträckning sia kring förväntade åtgärder på bostadsmarknaden. En framtida regering kan komma att röra skatterna, ränteavdragen och amorteringskraven.

Ia